Logo PKKiM

+381 28 422 985
+381 28 422 984
Kralja Petra Prvog, br 200, Kosovksa Mitrovica, 38220, Srbija

Pratite nas i na

Elektronski sertifikat

Elektronski sertifikat

Članovi

Članovi

Bilten

Bilten

Kursna lista

Vremenska prognoza


Stanovništvo i naselja Kosova i Metohije danas


Za regiju je karakteristično da nema mnogo većih gradova, više je manjih gradova, odnosno varošica, smeštenih na obodima kotlina. Stara fizionomija naselja bila je orjentalna sa krivim i uskim ulicama, čaršijom i mahalama, karakterističnom kaldrmom, kojom su popločane ulice, dućanima sa ćepencima, kućama ograđenim visokim zidovima i džamijama. Ovde se susreće staro i novo, staro se čuva kao uspomena na minula vremena. Sela su zbijenog ili čitlučkog tipa koji potiče iz feudalnog doba i razbijenog tipa ili ušorenog iz kolonizatorskog doba. Na planinama su sezonska naselja stočara – karuni, odnosno bačije. U Velikom Kosovu regionalni centri su Priština i Kosovska Mitrovica.

Priština se nalazi u dolini reke Prištevke na nadmorskoj visini od 600 m. Po podacima iz 1991. ima 150 000 stanovnika. Srednjevekovna Priština je bila prestonica srpskih vladara. Danas je moderan grad sa kontrastima starog i novog. U njenoj okolini nalazi se više kulturno istorijskih spomenika: Gračanica, Gazimestan, Spomenik kosovskim junacima i Čarši džamija.

Kosovska Mitrovica smeštena je u severnom deli Velikog Kosova kod ušća Sitnice u Ibar, u podnožju paleovulkanske kupe Zvečan. Ranije je bila orjentalni grad, ali je modernizovana zahvaljujući velikom rudniku olova i cinka Trepči. Prema podacima ima iz 1991. ima 52 800 stanovnika. Danas je grad podeljen na severni srpski i južni albanski deo.

Uroševac je najmlađi kosovski grad. Nalazi se uz prugu i jadransku magistralu koja vodi kroz Veliko Kosovo. Imao je oko 37 000 stanovnika. Ranije se nazivao Ferizović.ima industriju nameštaja i uljaru.

Podujevo je glavno mesto Malog Kosova. Imalo je oko 16 000 stanovnika. Leži pored Laba i asfaltnog puta Priština – Niš. U njegovoj blizini je Batlavsko jezero i Kisela banja.

Gnjilane sa 35 000 stanovnika je glavno mesto Kosovskog Pomoravlja. Ima industiju duvana, u blizini je Klokotska banja čija je voda flaširana.

Vučitrn su osnovali Srbi o čemu svedoči Kula Vojinovića i tvrđava Brankovića. Preteča mu je bio antički grad Vicianum. U tursko doba je bio administrativni centar, trgovački grad i karavanska stanica. Danas ima oko 20 000 stanovnika. Manja naselja Kosova su Lipljan (6 000 stanovnika), Kosovo Polje (raskrsnica kosovske i transbalkanske pruge, 12 000 stanovnika), Kosovska Kamenica (5 000 stanovnika), Kačanik (ime je dobio po Kačacima odmetnicima, 6 000 stanovnika), Leposavić, Obilić, Janjevo, Srbica... Veća naselja Metohije su Prizren, Peć, Đakovica.

Prizren je po populaciji drugi grad Kosova i Metohiji, nalazi se u podnožju Šare na izlazu Prizrenske Bistrice iz Duvske klisure. Bio je prestonica cara Dušana i cara Uroša i nazivali su ga „srpski Carigrad“. Čuven je bio po zanatima, njegova stara četvrt zove se Kaljaja i bila je zakonom zaštićena. Poznati kulturno istorijski spomenici suostaci manastira Svetih Arhanđela i Bogorodica Ljeviška spaljeni su u događanjima od 17. marta 2004. Grad je brojao 62 000 stanovnika.

Peć sa 54 000 stanovnika se nalazi u zapadnom delu Metohije kod izlaza Pećke Bistrice iz Rugovske klisure na 505 metara nadmorske visine. Tu je podignuta u 14. veku Pećka patrijaršija. U okolini grada, pored Pećke patrijaršije, ima još turističkih lokaliteta (manastir Dečani, Pećka Ilidža, Radovačka pećina, vrelo Belog Drima).

Đakovica se nalazi između Peći i Prizrena. Nastala je kao srpsko naselje u doba Turaka. Stari deo grada karakteriše orjentalna arhitektura (begovske kuće). Danas je industrijski grad.

Manja naselja Metohije su Orahovac, Suva reka, Istok, Brod.

Orahovac ima oko 13 000 stanovnika, poznat je po voćnjacima, vinogradima i industriji plastičnih prouzvoda.

Suva reka ima oko 6 000 stanovnika, potnata je po vinarskom podrumu i industriji gumenih proizvoda.

Istok je naselje sa oko 4 000 stanovnika. Ime je dobilo po vreli Istočke reke.

Brod je sedište planinske regije Gore. Nalazi se na nadmorskoj visini 1380 m, a poznat je po pečalbarima koji su bili poznati poslastičari.

Elektronski sertifikat

Elektronski sertifikat

Članovi

Članovi

Bilten

Bilten

Kursna lista

Vremenska prognoza